Miko Techniek is leverancier van Van Lien noodverlichting

Als de reguliere verlichting uitvalt, kan bij het ontbreken van daglicht paniek ontstaan. Een goede noodverlichtingsinstallatie kan dit voorkomen en stelt de aanwezige mensen in staat het gebouw op een snelle en veilige wijze te verlaten.

 

 

Noodverlichting op de werkplek zorgt ervoor dat bij het weg vallen van de reguliere verlichting werknemers hun werkzaamheden veilig kunnen afronden en de werkplek kunnen verlaten, waardoor het risico op letsel wordt verkleind.

Noodverlichting is bedoelt om te functioneren als de stroom uitvalt. Daarom wordt noodverlichting gevoed door een onafhankelijke bron. inspectie en onderhoud zijn belangrijk om te zorgen dat de noodverlichting te alle tijde juist blijft functioneren. Daarom worden er eisen gesteld aan de inspectie en onderhoud van de noodverlichting.

De Arbo wet schrijft voor dat de noodverlichting regelmatig wordt gecontroleerd en waar nodig wordt hersteld. ook verzekeraars eisen regelmatig dat de brandveiligheidssystemen en noodverlichtingsinstallaties jaarlijks worden gecontroleerd. In het kader van de Arbo-wet is het arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat verantwoordelijkheid en is verplicht te zorgen voor aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Noodverlichting is in dit kader 1 van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken. De eisen waar noodverlichting aan moet voldoen worden bepaald in het Bouwbesluit en verschillende normeringen.

 

Voor noodverlichting en onderhoud kunt u terecht bij Miko Techniek Aalsmeer 

Offerte aanvragen!!

 

     

     

Kaart
Opbellen
E-mail
Info